Κυριακή, 5 Ιουλίου 2009

Παναγία Βρεφοκρατούσα- Mother and her Child

                                                29x20cm, egg tempera

+Αγιογραφημένο σε κορμό πεύκου.

+The icon is made on a piece of pine trunk.

Δεν υπάρχουν σχόλια: