Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019

Saint Basil the Great icon restoration / Συντήρηση εικόνας του Αγίου Βασιλείου.

Before restoration
After restoration


Saint Basil the Great.
Dimensions: 117x49cm
Unknown iconographer
20th century.
2019.Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2019

Αγία Κυριακή - Saint Kyriaki

22x30cm
Egg tempera and gold leaf 23k


Η Αγία Κυριακή ήταν κόρη του Δωροθέου και της Ευσεβίας. Αυτοί ήταν άτεκνοι και παρακαλούσαν το Θεό να τους δώσει παιδί. Πράγματι, ο Θεός ευδόκησε, και το χριστιανικό αυτό ζευγάρι, απέκτησε παιδί. Γεννήθηκε ημέρα Κυριακή, γι' αυτό και της έδωσαν το όνομα Κυριακή. Κατά το διωγμό του Διοκλητιανού, το έτος 282 μ.Χ., οι γονείς της συνελήφθησαν και μετά από ανάκριση βασανίστηκαν και αποκεφαλίστηκαν από το δούκα Ιούστο. Η δε Κυριακή παραπέμφθηκε στον Καίσαρα Μαξιμιανό, και από εκεί στον άρχοντα Βιθυνίας Ιλαριανό, ο οποίος της υπενθύμισε ότι η ομορφιά της είναι για απολαύσεις και όχι για βασανιστήρια. Τότε η παρθένος κόρη του απάντησε: «Ούτε στη νεότητα μου, ούτε στην ομορφιά μου δίνω την παραμικρή προσοχή. Και τα λαμπρότερα από τα επίγεια πράγματα είναι προσωρινά, όπως τα άνθη και κούφια, όπως οι σκιές. Σήμερα, έπαρχε, είμαι όμορφη, αύριο μια άσχημη γριά. Να κάνω, λοιπόν, κέντρο της ζωής μου την ομορφιά μου; Την αξία της, όμως, τη γνώρισα στις ρυτίδες, που την περιμένουν και στον τάφο που την καλεί. Νόμισες, λοιπόν, ότι θα κάνω την τερατώδη ανοησία, να χάσω την αιώνια λαμπρότητα για να μείνω λίγο περισσότερο στη γη; Γι' αυτό στο ξαναλέω, έπαρχε: είμαι και θα είμαι στη ζωή και στο θάνατο χριστιανή». Εξοργισμένος ο Ιλαριανός, σκληρά τη βασάνισε και διέταξε να την αποκεφαλίσουν. Αλλά πριν πέσει η σπάθη, προσευχόμενη παρέδωσε το πνεύμα της στον Κύριο.
Εορτάζει στις 7 Ιουλίου εκάστου έτους.


Απολυτίκιο

Κυρίων τὸν Κύριον, καὶ Βασιλέα Χριστόν, ἐξ ὅλης ἠγάπησας, Κυριακὴ τῆς ψυχῆς, καὶ χαίρουσα ἤθλησας, ὅθεν Παρθενομάρτυς, παρ' αὐτοῦ δοξασθεῖσα, βρύεις τοὶς σὲ τιμώσιν, ἰαμάτων τὴν χάριν, τοὶς πάσιν αἰτουμένη, πταισμάτων συγχώρησιν.

-----------------------------------------------
7 July.
Saint Kyriaki was born in Nicomedia. Her parents were Dorotheus and Eusebia and after their constant prayers to God, Kyriaki was born, as they were childless. Since she was born on Sunday, she was given the name Kyriaki.
During the persecution of Diocletian, her parents martyred for their firm belief in Jesus Christ. Saint Kyriaki was sent to Caesar Maximian and from there to the ruler of Bithynia Ilarion (Hilarius), who told her that she is too beautiful to be tortured and promised her wealth and marriage to one of Diocletian’s relatives if she worshiped the pagan gods. Saint Kyriaki responded appropriately and with courage. He, after having ravaged her, ordered his soldiers to decapitate her.
With courage and dignity, as well as with constant prayer, Great Martyr Kyriaki rendered her soul to God before the sword was lowered on her head and delivered her spirit to Jesus Christ, whom she loved with devotion all her life. With her vigor and stability, she has led others to endure martyrdom, confessing to the true God.
Even today, heroic women plead Saint Kyriaki to pray to Trinity God, so that they can remain firm and courageous in the struggle of everyday life and stay in the path of love of the Risen Christ in spite of any obstacles.

A troparion dedicated to Saint Kyriaki is sung in the fifth Byzantine tone:

O virgin martyr Kyriaki,
You were a worthy sacrifice
When you offered your pure soul to God;
Wherefore Christ has glorified you,
And through you pours forth graces abundantly on all the faithful,
For He is the merciful Loving God!


Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2019

Συντήρηση και καθαρισμός Εσταυρωμένου - The Holy Cross restoration

Before cleaning and restoring
Code: 0098
After cleaning and restoring
Code: 0099

- Dimensions: 82x33cm
- Technique: Egg tempera
- ~1910AD
- Iconographer: Unknown
Κυριακή, 23 Ιουνίου 2019

Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος - Saint John the Forerunner

20 x 24,5cm - 7.8 x 9.6inch
Egg tempera and gold leaf 23k on halo

Συντήρηση ξυλόγλυπτης εικόνας του Αρχαγγέλου Μιχαήλ - Icon restoration

22x35 cmΆγιος Φλώρος - Saint Florus

22 x 28cm - 8.6 x 11 inch.
Egg tempera and gold lead 23k

Οι Άγιοι Φλώρος και Λαύρος ήταν δίδυμα αδέλφια και ήταν άρρηκτα ενωμένοι δια της θερμής πίστεως και αγάπης που είχαν προς το Χριστό. Κατάγονταν από το Βυζάντιο και είχαν διδαχθεί το χριστιανισμό και την τέχνη του λιθοξόου από τους Αγίους Πρόκλο (ή Πάτροκλο σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο) και Μάξιμο, οι όποιοι υπέστησαν και μαρτυρικό θάνατο για το Χριστό.

Μετά το θάνατο των διδασκάλων τους, ο Φλώρος και ο Λαύρος αναχώρησαν στην Ιλλυρία και διάλεξαν σαν τόπο διαμονής τους την πόλη Ουλπιανά. Στην πόλη αυτή εργάζονταν την τέχνη τους, αλλά συγχρόνως μέσω αυτής προσπαθούσαν για την εξάπλωση του Ευαγγελίου.

Εκεί υπήρχε και κάποιος Ιερέας ειδώλων, ονομαζόμενος Μερέντιος. Ο γιος αυτού Αθανάσιος από το ένα του μάτι έπαθε τύφλωση, που από την ιατρική επιστήμη δε βρήκε θεραπεία. Τότε πλησίασε τους δύο τεχνίτες αδελφούς, οι οποίοι με την επίκληση του ονόματος του Χριστού θεράπευσαν το μάτι του γιου του ειδωλολάτρη Ιερέα, με αποτέλεσμα να πιστέψουν και οι δύο στο Χριστό. Αυτό μόλις το έμαθε ο έπαρχος Λύκων, συνέλαβε τους δύο αδελφούς και, αφού τους βασάνισε φρικτά, τους έριξε μέσα σε ένα πηγάδι, όπου και παρέδωσαν το πνεύμα τους. Έτσι, οι δύο τεχνίτες αδελφοί μπήκαν στην αιώνια πόλη, «ἧς τεχνίτης καὶ δημιουργὸς ὁ Θεός» (Προς Εβραίους Επιστολή, ια' 10). Της οποίας, δηλαδή, τεχνίτης και κτίστης είναι αυτός ο Θεός. Τα λείψανα αυτών τα συνέλεξαν πιστοί Χριστιανοί και τα μετέφεραν στη Βασιλεύουσα. Η μνήμη τους εορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Αυγούστου.

Ἀπολυτίκιον 
Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Εὐσεβείας τοὶς τρόποις ἐγγυμναζόμενοι, τοῦ μαρτυρίου τὴν τρῖβον διαπεράτε καλῶς, ὡς αὐτάδελφοι κλεινοὶ Χριστὸν δοξάσαντες, ὅθεν γεραίρομεν ὑμᾶς, ὡς γενναίους Ἀθλητᾶς, Φλῶρε καὶ Λαῦρε βοῶντες. Ἀπὸ παντοίας ἀνάγκης, ρύσασθε πάντας ἠμᾶς Ἅγιοι.------------------------------------------------
(18th August)
Saints Florus and Laurus are venerated as Christian martyrs of the 2nd century.  They were twin brothers who worked as stonemasons. They were originally from Constantinople, Byzantium but settled in Ulpiani, Dardania, south of Pristina, Kosovo in the district of Illyricum. They were educated in the art of masonry by two men named Maximus and Proculus, who were Christians.
According to their legend, Likaion, the prefect of Illyricum, employed the brothers in the construction of a pagan temple. The brothers gave their salaries to the poor. When the son of a local pagan priest named Mamertin was injured by a chip of stone from the saints' temple, Florus and Laurus cured the boy after the boy converted to Christianity. Mamertin also decided to convert to Christianity as a result of his son's recovery.
After the temple was built, Florus and Laurus brought together many local Christians there. The group smashed all of the statues of the pagan gods, and a cross was set up in the temple.
The Christians spent the whole night in prayer in the converted temple. As a result of this action, the local authorities had 300 Christians, including Mamertin and Mamertin's son, burned to death.
Florus and Laurus were executed in a different manner; Likaion had them thrown down an empty well. The well was covered over with earth.

The relics have been found incorruptible. It was on the very same day that a severe horse plague came to an end, which led to the martyrs' association with horses. The relics were transfered to Constantinople.

Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

Συντήρηση παλιάς εικόνας του Αγίου Νικολάου - Restoration of the icon of Saint Nicolas

Before restoration
After restoration
 64x52cm - 25x20 inch
-------------
18ου αιώνα.

 Dated back to
18th century.
The old varnish on the surface.Άγιος Δημήτριος - Saint Demetrios

22x30cm - 8.6x11.8inch
Egg tempera and gold leaf 22k

Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019

Συντήρηση εικόνας Αγίου Γεωργίου - Restoration of Saint George icon

Before restoration

After restoration

 This icon of Saint George and scenes of his martyrdom dates back ~18th century. The iconographer who painted it, is unknown to us. This icon is not signed and dated.
There are damages to the left part of the icon that may have been caused by a candle that was too close.
The whole icon was covered with a heavy coating of dirt, grime, and yellowed varnish.

Riza is a decorative metal covering over the face or the bodies of the Saints of an icon, usually silver. Holes are cut into the riza, frequently displaying only the faces and hands of the subject. Riza has been removed, to be displayed and cleaned separately. Sometimes, only the parts that show in the Risa are replaced. In this restoration, both the painted areas and the riza were cleaned.

The icon without the Riza

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018