Δευτέρα, 12 Απριλίου 2010

Άγγελος Κυρίου - Angel of the Lord

                                             18 X 24cm - 9,4 X 7

+ Οι άγγελοι αποτελούν πνευματικά  υπερφυσικά όντα που συναντώνται σε πολλά θρησκευτικά συστήματα. Οι άγγελοι συνήθως αποτελούν τη μεσολαβητική βαθμίδα ανάμεσα στο βασίλειο του υπερβατικού και του κοσμικού. Στις δυτικές θρησκείες τα αγαθά πνεύματα καλούνται άγγελοι, ενώ τα πονηρά δαίμονες.
Ο κόσμος των Αγγέλων:  http://www.saint.gr/4/varius/texts.aspx

+ Angels are supernatural spiritual beings found in many religious systems. Angels are usually an intermediary step between the realm of transcendental and secular. In Western religions goods spirits are angels and the evil demons.

Δεν υπάρχουν σχόλια: