Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

Παναγία (λεπτομέρεια) - Panagia (detail)

                                                         30 X 40 cm  -   11,8 - 15,7 inch.

                        Ζωγραφισμένο πάνω σε καμβά.       -         Painted on canvas
                                            


+ Άξιον εστίν ως αληθώς                  .
μακαρίζειν σε την Θεοτόκον,
την αειμακάριστον και παναμώμητον
και μητέρα του Θεού ημών.
Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ
και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ
την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν,
την όντως Θεοτόκον,
Σε μεγαλύνομεν.
 --------------------------------------------------------------------------
+  It is truly right to bless thee, O Theotokos,
ever blessed, and most pure, and the Mother of our God.
More honorable than the cherubim,
and beyond compare more glorious than the seraphim.
Without corruption thou gavest birth to God the word.
True Theotokos, we magnify thee.

4 σχόλια:

george-zampiakis είπε...

Οι αγιογραφίες είναι δικές σου Λυδια;Παρα πολύ πετυχημένες είναι.

Βολωτά Αλεξάνδρα είπε...

Είναι υπέροχη..Συγχαρητήρια Λυδία!!!!!

Lydia είπε...

Ναι Γιώργο δικές μου είναι.. Σ' ευχαριστώ πολύ!

Lydia είπε...

Σας ευχαριστώ κ Αλέξάνδρα!!