Σάββατο, 4 Αυγούστου 2012

Αγία Χλόη- Saint Chloe

                                                        21Χ32 cm - 12,5X 8,3 inch+  Τη πρώτη Κυριακή μετά την 13ην Φεβρουαρίου εορτάζεται «ἐν Ἀρχαίᾳ Κορίνθῳ», η μνήμη των συνεργατών του Αποστόλου Παύλου Τιτίου, Ιούστου, Χλόης και Κρίσπου.

Βιογραφικά στοιχεία, έχουμε μόνο για την Αγία Χλόη. Σύμφωνα με αυτά, η Αγία Χλόη, που ήταν Κορίνθια (κι όχι Εφέσια όπως αναφέρουν μερικές συναξαριστικές πηγές) ήταν μια πολύ αξιόλογη συνεργάτρια του Απόστολου Παύλου στην Εκκλησία της Κορίνθου.

Η Χλόη ήταν πνευματικά συνδεδεμένη με το μεγάλο Απόστολο του Χριστού. Παραστεκόταν τον Απόστολο στην ιεραποστολική του διακονία, όσο της ήταν δυνατό να το κάνει. Αγωνιούσε για την προκοπή της Εκκλησίας της Κορίνθου και ζούσε κι αυτή κάτι από την αγωνία του Αποστόλου. Γι' αυτό, όταν προέκυψαν σ' αυτή την Εκκλησία έριδες, έσπευσε και ενημέρωσε με ανθρώπους του σπιτιού της τον Απόστολο Παύλο, εκεί στην Έφεσο, όπου τότε βρισκόταν. Ο στίχος είναι σαφής: «ἐδηλώθη γάρ μοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί μου, ὑπὸ τῶν Χλόης ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσι». (Α' Κορ. α, 11). Αυτή η ενημέρωση στάθηκε σαν βασική αιτία να γράψει ο Απόστολος την πρώτη του επιστολή προς Κορινθίους.

Η ενημέρωση αυτή που έσπευσε και έκανε η Χλόη στον απόστολο Παύλο, μαρτυρεί όλο τον εσωτερικό κόσμο αυτής της ψυχής καθώς και την βαθιά της πίστη στον Χριστό. Γι' αυτό και η Αγία Χλόη, δεν ήθελε να υπάρχουν έριδες. Δεν ήθελε να γίνονται φιλονικίες. Δεν ήθελε να κομματιάζονται οι πιστοί. Δεν ήθελε πολλές ομάδες πιστών, αλλά μια και μόνο. Εκείνην που φρονούσε: «ἐγὼ δὲ Χριστοῦ» (Α' Κορ. α, 12). Γιατί έτσι φρονούσε κι αυτής η καλή ψυχή. Να είναι η Εκκλησία της Κορίνθου ένα σώμα με κεφαλή το Χριστό. Έτσι, όπως το σημειώνει αυτό ο Απόστολος στην επιστολή του προς Κολασσαείς. «καὶ αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος, τῆς ἐκκλησίας» (Κολ. α, 18). Αυτός. Ό Χριστός.

Έτσι ήθελε την Εκκλησία της Κορίνθου η πιστή Χλόη. Ένα σώμα με κεφαλή το Χριστό. Γι' αυτό, μπροστά στον φατριασμό των Κορινθίων πιστών, ζήτησε επειγόντως την επέμβαση τού ιδρυτή τής Εκκλησίας αυτής. Μια επέμβαση που έφερε θετικά αποτελέσματα.

Ένας τέτοιος πόθος ας καίει και στις δικές σας ψυχές. Ο πόθος της ενότητας. Γι' αυτό, όταν βλέπετε να διασπάται η χριστιανική ενότητα, να σπεύδετε, σαν την Χλόη, και να ζητάτε την επέμβαση του πνευματικού σας πατρός, για να την αποκαταστήσει.


Ἀπολυτίκιον
(Ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.)
Τω φέγγει της χάριτος, καταυγασθείσα τόν νουν, συνόμιλος πέφηνας, των Αποστόλων Χριστού, καρδίας ευθύτητα όθεν ή ενημέρωσε Κορίνθω, Εκκλησία γεραίρει, Χλόη σε μακαρία, ως θεράπαιναν θείαν, πρεσβεύουσαν άπαύστως, υπέρ των ψυχών ημών.
Κοντάκιον
(Ήχος β' Τοις των αιμάτων σου.)
Ευαγγελίου τοις θείοις διδάγμασι, γεωργηθείσα ως γη Χλόη εύκαρπος, Κυρίω προσήγαγες ένδοξε, δικαιοσύνης καρπόν τόν ούράνιον διό θείας δόξης τετύχηκας.
Μεγαλυνάριον
Χαίρουσα προσέδραμες των Χριστώ, Χλόη μακαρία, Αποστόλων τη διδαχή όθεν θεοφρόνως, ενημέρωσε γη πολιτευθείσα, της ουρανίου δόξης, μέτοχος γέγονας.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+  The first Sunday every year following February 13th we celebrate  the memory of the Apostles' Paul associates Titiou, Ioustou, Chloe and Crispus.

We only have biographical information about  St. Chloe. Accordingly, St Chloe, who was a Corinthian (and not as some other sources mention that she was from Ephesus ) was a very valuable contributor and active member to the St. Paul in the Church of Corinth.

She was spiritually connected with the great Apostle Paul. She stood  by the Apostle in his missionary ministry, the best she could. Anxious for the prosperity of the Church of Corinth, she lived the same agony as the Apostle. Therefore, when she encountered in the Church quarrels, she hastened to inform with some people of her house the Apostle Paul, where he was then in Ephesus, to prevent the dispute.  The verse is clear:  (A Corinth, 11). This information was as a major cause for the Apostle Paul to write his first letter to the Corinthians.

The information that was quick send to the apostle Paul by Chloe, testifies over the inner world of her soul and her deep faith in Christ. That is why Saint Chloe, did not want to have conflicts. She did not want quarrels. She did not want Christians to be divided. She couldn't stand the beginning of existence of many groups of believers, she strongly desired the True one and only. That was her opinion: "I 'm/come from Christ" (A' Corinth, 12). She wanted the Church of Corinth, to be a whole body and Christ to be the Head. Exactly as it is recorded by the Apostle in his letter to Kolassaeis. "And He is he the head of the body of the Church" (Col. A, 18). He, Jesus.
Such a desire has to be burning in our own souls. The desire for unity. So when you see Christian unity is breaking, rush, like Chloe did, and seek the intervention of your spiritual father, to restore it.4 σχόλια:

Σεβάχ ο Θαλασσινός είπε...

Πολύ προσεγμένη αγιογραφία. Με ζωντανά χρώματα και έντονη ευλάβεια.
Πολύ μου άρεσε!

Lydia είπε...

Σε ευχαριστώ Θαλασσινέ μου, να είσαι καλά!

ΒΑΓΓΕΛΗΣ είπε...

Ευχαριστώ για την είσκεψη στο ιστολόγιό μου. Σας περιμένω και στο άλλο http://e-puzzle.blogspot.gr/. Το κατεχώρησα στα ΘΕΜΑΤΙΚΑ του http://namarizathema.blogspot.gr/ .
Εξαιρετική η δουλειά σου. Συγχαρητήρια.

Lydia είπε...

Kι εγώ ευχαριστώ! Να είστε καλά!