Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

Παναγία του Χάρου - Lady of death (Lipsi Greece)

                               
                                   30X40cm- 11,8X15,7inch. Gold leaf 22K for backround

+
Μια απεικόνιση μοναδική, ένα θαύμα επαναλαμβανόμενο και ένα όνομα που δεν συναντά κανείς εύκολα, είναι τα τρια στοιχεία που καθιστούν απόλυτα μοναδική μια από τις πιο σπάνιες εικόνες της Παναγίας.
Βρίσκεται στην Ελλάδα, σε ένα ταπεινό βυζαντινό εκκλησάκι που έχτισαν στους Λειψούς το 1600, μοναχοί από την Πάτμο.
Το ονόμασαν «Παναγία του Χάρου» εξαιτίας του κειμηλίου που φιλοξενούσε. Μια εικόνα της Παναγίας που δεν κρατά τον Χριστό στην αγκαλιά της όπως συνηθίζεται αλλά τον Σταυρό με τον Ιησού επάνω του.
Είναι μια μοναδική απεικόνιση που δείχνει τον θρήνο της μητέρας και το μαρτύριο που πέρασε παραλαμβάνοντας το παιδί της νεκρό ύστερα από ένα απίστευτα σκληρό και ατιμωτικό μαρτύριο.


ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΜΕ ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΑΝΘΙΖΟΥΝ


 Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, τον Απρίλιο του 1943 μια νεαρή κοπέλα, τοποθέτησε στην εικόνα της Παναγίας λευκούς κρίνους ως προσφορά στην Παναγία. Κανείς δεν γνωρίζει τι ήθελε να ζητήσει εκείνη την ταραγμένη περίοδο από την Παναγία.
Με το πέρασμα των ημερών, όπως ήταν φυσικό οι κρίνοι μαράθηκαν. Τρεις μήνες μετά, τον Ιούλιο του 1943 κάποιοι επισκέπτες διαπίστωσαν πως οι μαραμένοι κρίνοι είχαν αρχίσει να πρασινίζουν και ουσιαστικά να ξαναζωντανεύουν.
Στις 23 Αυγούστου, οπότε και γιορτάζει ο συγκεκριμένος Ναός οι κρίνοι είχαν νέα μπουμπούκια.
Άνθρωποι που επισκέπτονται το μικρό εκκλησάκι της Παναγίας για να προσκυνήσουν και να θαυμάσουν την ξεχωριστή αυτή εικόνα της Παναγίας, λένε πως το θαύμα αυτό επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο την ίδια περίοδο.
----------------------------------------------------------------------------------------------

+

A unique display, a recurring miracle and a name not easily encountered are the three elements that make it completely unique one of the most rare images of the Virgin Mary.

Situated in Greece, in a humble Byzantine church built in Lipsi in 1600, by monks of Patmos.

They called it "Lady of Death". An image of the Virgin Mary holding the Christ not in her arms as usual, but the Cross with Jesus on it.

It is a unique display showing both the joy and grief of the mother and the martyrdom, picking up her child dead after an incredibly hard and ignominious martyrdom.

THE MIRACLE OF THE BLOOMONG LILIES

 According to the testimony in April 1943 a young girl placed on the image of the Panagia white lilies as an offering to the Virgin. Nobody knows what she wanted to ask from the Virgin Mary during those troubled times in Greece.

With each passing day, unsurprisingly lilies withered. Three months later, in July 1943 some guests noticed that the withered lilies were starting to turn green and essentially revived.

On 23 August, the residents of the island celebrated their Church and lilies were bloomed again.

People who visit the chapel of Our Lady to worship and admire this special image of the Virgin, say the miracle is repeated every year the same period.
 


Δεν υπάρχουν σχόλια: