Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

Άγιος Χαράλαμπος - Saint Charalampos

                                   22Χ30cm - 8,6x 11,8inch. Egg tempera and gold leaf 22K

Περισσότερες πληροφορίες για την ζωή του αγίου Χαραλάμπους / More details about St. Charalampo's life: https://lydiagourioti-iconography.blogspot.gr/2008/12/saint-haralampos.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: