Κυριακή, 17 Μαΐου 2009

Άγιος Κυριακός ο αναχωρητής- Saint Kiriakos the hermit                                             22x30cm, egg tempera and gold leaf 22k on background

+Ήταν άνθρωπος πού καλλιεργούσε "ύπομονήν, πραότητα". Γι' αυτό και πέτυχε στην ασκητική του ζωή. Γεννήθηκε στην Κόρινθο το 5ο αιώνα, από Ιερέα πατέρα, τον Ιωάννη. Τη μητέρα του έλεγαν Ευδοξία και είχε αδελφό τον αρχιεπίσκοπο Κορίνθου Πέτρο. Από ιερατικό, λοιπόν, γένος ό Κυριάκος, σε νεαρή ηλικία πήγε στα Ιεροσόλυμα και από 'κει στη Λαύρα του Μεγάλου Ευθυμίου. Εκεί, ό Μέγας Ευθύμιος, τον έκανε μοναχό και τον έστειλε στον ασκητή Γεράσιμο. Όταν πέθανε ό Γεράσιμος, ό Κυριάκος επέστρεψε στη Λαύρα του Ευθυμίου, όπου με ζήλο καλλιεργούσε τις αρετές του, ώσπου κάποια στάση πού έγινε στη Λαύρα του Ευθυμίου τον ανάγκασε να πάει στη Λαύρα του Σουκά. Εκεί 40 χρονών χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και ανέλαβε την επιστασία του Σκευοφυλακίου. Εκείνο πού τον διέκρινε απέναντι στους συμμοναστές του, ήταν ό γαλήνιος τρόπος με τον όποιο τους αντιμετώπιζε, γι' αυτό και ήταν παράδειγμα προς μίμηση από όλους. Εβδομήντα χρονών ό Κυριάκος, έφυγε κι από 'κει και με υπομονή γύρισε πολλά μοναστήρια και σκήτες, όπου έζησε με αυστηρότατη άσκηση. Τελικά, πέθανε 107 χρονών, και σε όλους έμεινε ή ενθύμηση του ασκητή, πού έδειχνε "πραότητα προς πάντας ανθρώπους". Πραότητα, δηλαδή, σ' όλους ανεξαίρετα τους ανθρώπους. Η Εκκλησία τιμά την μνήμη του στις 29 Σεπτεμβρίου.
+He was a man rich in patience and meekness. His whole life was ascetic. Born in Corinth in the 5th century by Priest father, John. His mother's name was Evdoxia and his brother was the Archbishop Peter of Corinth. From hieratic genus Kyriakos, at an early age he went to Jerusalem and then from there to the Lavra of saint Efthimios. There, the Great Efthimios, made him monk and sent him to the hermit Gerasimos. Gerasimos and Kyriakos returned to the Lavra, which zealously cultivated all the virtues, until some problems caused him to go to another Lavra, Soukas. His calm way to face all the difficulties, in life made him an example to all. Seventy years old Kyriakos, left from there and patiently stopped by many monasteries and cloisters, where he lived with vigorous exercise. Eventually, he died 107 years old, and all he left behind was a strong remembrance of the original orthodox ascetic life, mostly with the meekness he showed inexhaustible to all the people. We celebrate his memory the 29th of September.

Δεν υπάρχουν σχόλια: