Τρίτη, 12 Μαΐου 2009

Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός- Saints Kosmas and Damianos


+Κατάγονταν από την Μ. Ασία. Οι γονείς τους ήταν ευσεβείς και ενάρετοι και η μητέρα τους, η Θεοδότη, έμεινε νέα χήρα. Με το παράδειγμά της, οι άγιοι διδάχθηκαν όλες τις αρετές στο μέγιστο βαθμό. Σπούδασαν ιατρική και κατάφεραν με την βοήθεια του Θεού, να θεραπεύουν κάθε ασθένεια και νόσο. Ασχολήθηκαν επίσης και με την κτηνιατρική. Ονομάστηκαν ανάργυροι γιατί δεν δέχθηκαν ποτέ πληρωμή για τις ιατρικές υπηρεσίες τους από κανέναν ασθενή. Πέρασαν έτσι όλη την ζωή τους και κοιμήθηκαν ειρηνικά. Τα λείψανά τους ενταφιάστηκαν στην πόλη Φερεμάν. Η μνήμη τους τιμάται την 1 Νοεμβρίου.
+They come from the M. Asia. Their parents were poor but pious people and their mother, Theodoti, remained soon widow. With her example, the Saints were taught all the virtues in the biggest degree. They studied medicine and they accomplished with the help of God, to cure each illness and disease. They dealt also with veterinary. They did not accept ever payment for their medical services from no patient. They thus passed all their life and slept peacefully. Their relics are intered in the city Fereman. Their memory is honoured the 1st of November each year.

Δεν υπάρχουν σχόλια: