Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2009

Ο Απόστολος Ευαγγελιστής Ματθαίος- The Apostle Evangelist Matthew

30X 40 cm - 11,8 X 15,7 inch.

+Ο απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος, πριν γίνει μαθητής του Κυρίου Ιησού Χριστού, ονομαζόταν Λευΐ. Ο πατέρας του λεγόταν Αλφαίος και ήταν από τη Γαλιλαία. Ο Ματθαίος έκανε το επάγγελμα του τελώνη και ο Ιησούς τον βρήκε να κάθεται στο τελωνείο έξω από την Καπερναούμ. Και είπε προς αυτόν, «ακολούθει μοι».
Ο Ματθαίος, χωρίς καθυστέρηση, αμέσως τον ακολούθησε. Και όχι μόνο εγκατέλειψε το αμαρτωλό για την εποχή εκείνη επάγγελμα του τελώνη, αλλά και με χαρά φιλοξένησε τον Κύριο στο σπίτι του. Εκεί μάλιστα ήλθαν και πολλοί τελώνες και άλλοι αμαρτωλοί άνθρωποι, με τους οποίους ο Κύριος συνέφαγε και συζήτησε.
Οι Φαρισαίοι όμως, που είχαν πωρωμένη συνείδηση, όταν είδαν αυτή την ενέργεια του Κυρίου, αμέσως τον κατηγόρησαν ότι συντρώγει με τελώνες και αμαρτωλούς. Ο Ιησούς το άκουσε και είπε «δεν ήλθα για να καλέσω εκείνους που νομίζουν τον εαυτό τους δικαίους, αλλά ήλθα να καλέσω τους αμαρτωλούς για να μετανοήσουν και να σωθούν».
Στο Ματθαίο οφείλει η Εκκλησία μας το πρώτο στη σειρά στην Καινή Διαθήκη Ευαγγέλιο, που γράφτηκε το 64 μ.Χ. Ο Ματθαίος, κατά την παράδοση, κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αιθιοπία, όπου και πέθανε μαρτυρικά.
Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του την 16η Νοεμβρίου.


+The Apostle and Evangelist Matthew, before becoming a disciple of the Lord Jesus Christ, was called Levi. His father called Alfaios and was from Galilee. Matthew was a publican as Jesus found him sitting outside an office in Capernaum. And he just said to him, "follow me".
Matthew, immediately, followed Him. And not only left his occupation, but also pleased the Lord hosting Him at his home. There came also many other people and publicans with whom the Lord had dinner and discussed.
The Pharisees, however, having callous conscience, when they saw this action of the Lord, immediately accused Him of discuss with sinners. Jesus heard that and said "I came not to call those who think themselves righteous, but I came to call sinners to repent and be saved. "
Matthew wrote the first book in the New Testament Gospel, written in 64 AD. Matthew, according to tradition, preached the Gospel in Ethiopia, where he took the martyr's crown.
The Church celebrates his memory on November 16.

Δεν υπάρχουν σχόλια: