Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2009

Ιησούς Χριστός Εσταυρωμένος- Jesus Christ On The Cross

1,70μ. - 66,9 inch.
+Κομμένο νοβοπάν θαλάσσης στο σχήμα του σώματος του Χριστού. Φωτοστέφανο χρυσό 22 Κ.
+Cut chipboard wood in the shape of Jesus Christ's body. Halo made of gold 22 k.                                                                                                 

                                                                                                     

+Ήταν θεληματική Aγάπη κι όχι καταναγκασμός αυτό που έφερε τον Ιησού στο θάνατό του. Στην αγωνία του μέσα στον κήπο και στη Σταύρωσή του οι σκοτεινές δυνάμεις του επιτίθενται μ' όλη τους την ορμή, αλλά δεν μπορούν ν' αλλάξουν τη συμπόνια του σε μίσος· δεν μπορούν να εμποδίσουν την Aγάπη του να συνεχίσει να είναι η ίδια. Η Aγάπη του δοκιμάζεται ως το έσχατο σημείο, αλλά δεν καταπνίγεται. «Το φως εν τη σκοτία φαίνει, και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν» (Ιω. 1,5. Στη νίκη του Χριστού πάνω στο Σταυρό θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε τα λόγια που ειπώθηκαν από κάποιο Ρώσο ιερέα, όταν απελευθερώθηκε από το στρατόπεδο συγκεντρώσεως: «Ο πόνος έχει καταστρέψει τα πάντα. Ένα μόνο πράγμα έχει μείνει σταθερό, η Aγάπη» .

+It was proactive and not coercion love that brought Jesus to his death. To His agony in the garden and the crucifixion all the dark forces attack Him with all the momentum, but nothing is able change His sympathy and Love to hatred, nothing can prevent His real, deep Love to be the same.
His love is tested at the last point, but not stifled. "The light in the darkness appears, and the darkness was not able to reach it '(Jn 1.5). To the victory of Christ on the Cross we can apply the words spoken by a Russian priest, when he was liberated from a concentration camp: "The pain has destroyed everything. Only one thing has remained constant, Love. "

Δεν υπάρχουν σχόλια: