Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2010

Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος (λεπτομέρεια) - Saint John the precursor (detail)

                                                           20Χ30cm- 12Χ8  inch.

+ Οβάλ κομμάτι από φλαμούρι.

+ Oval-cut piece of linden wood.

Δεν υπάρχουν σχόλια: