Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

Το Άγιο Μανδήλιο - The Holy Face Scapular

                                                       20X18 cm - 8X7 inch.


+ Η Αγία Βερονίκη ήταν εκείνη, που πρόσφερε στον Κύριο, ανεβαίνοντας στον Γολγοθά, το μανδήλι της, να σκουπίσει τον ιδρώτα στο ματωμένο μέτωπό Του. Ο Ιησούς δέχτηκε, και μετά που της το έδωσε πίσω, είχε αποτυπωθεί η μορφή του προσώπου Του επάνω στο μανδήλι.

+ Saint Veronica was a pious woman of Jerusalem who, moved with pity as Jesus carried his cross to Golgotha, gave him her veil that he might wipe his forehead. Jesus accepted the offering and after using it handed it back to her, the image of his face miraculously impressed upon it.

Δεν υπάρχουν σχόλια: