Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013

Η Πλατυτέρα των Ουρανών - The Platytera of Heaven (More spacious than the Heavens)

                                             2,75 X 1,65 m. 108,2 X 64,9 inch.
                                            
 
                                             λεπτομέρεια- detail

+ Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετά Σοῦ. εὐλογημένη, Σὺ ἐν γυναιξί, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας Σου, ὅτι Σωτήρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν.


+Mother of God and Virgin, rejoice, Mary full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, for thou hast given birth to the Saviour of our souls.

Δεν υπάρχουν σχόλια: