Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

Ιησούς Χριστός Ένθρονος - Jesus Christ Enthroned

Egg tempera, 20x30cm / 8.6x11.8inch


ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΤΗΣ Ζ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ( ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΣΠΕΡΑΣ)
Αφράστω τή δόξη σου, όταν έλθης φοβερός, κρίναι τόν κόσμον άπαντα, εν νεφέλαις ευδόκησον λυτρωτά, φαιδρώς υπαντήσαί σοι, ούς εκ γής προσελάβου πιστούς δούλους σου.

detail

Δεν υπάρχουν σχόλια: