Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2019

Συντήρηση και καθαρισμός Εσταυρωμένου - The Holy Cross restoration

Before cleaning and restoring
Code: 0098
After cleaning and restoring
Code: 0099

- Dimensions: 82x33cm
- Technique: Egg tempera
- ~1910AD
- Iconographer: Unknown
Δεν υπάρχουν σχόλια: