Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2019

Αγία Κυριακή - Saint Kyriaki

22x30cm
Egg tempera and gold leaf 23k


Η Αγία Κυριακή ήταν κόρη του Δωροθέου και της Ευσεβίας. Αυτοί ήταν άτεκνοι και παρακαλούσαν το Θεό να τους δώσει παιδί. Πράγματι, ο Θεός ευδόκησε, και το χριστιανικό αυτό ζευγάρι, απέκτησε παιδί. Γεννήθηκε ημέρα Κυριακή, γι' αυτό και της έδωσαν το όνομα Κυριακή. Κατά το διωγμό του Διοκλητιανού, το έτος 282 μ.Χ., οι γονείς της συνελήφθησαν και μετά από ανάκριση βασανίστηκαν και αποκεφαλίστηκαν από το δούκα Ιούστο. Η δε Κυριακή παραπέμφθηκε στον Καίσαρα Μαξιμιανό, και από εκεί στον άρχοντα Βιθυνίας Ιλαριανό, ο οποίος της υπενθύμισε ότι η ομορφιά της είναι για απολαύσεις και όχι για βασανιστήρια. Τότε η παρθένος κόρη του απάντησε: «Ούτε στη νεότητα μου, ούτε στην ομορφιά μου δίνω την παραμικρή προσοχή. Και τα λαμπρότερα από τα επίγεια πράγματα είναι προσωρινά, όπως τα άνθη και κούφια, όπως οι σκιές. Σήμερα, έπαρχε, είμαι όμορφη, αύριο μια άσχημη γριά. Να κάνω, λοιπόν, κέντρο της ζωής μου την ομορφιά μου; Την αξία της, όμως, τη γνώρισα στις ρυτίδες, που την περιμένουν και στον τάφο που την καλεί. Νόμισες, λοιπόν, ότι θα κάνω την τερατώδη ανοησία, να χάσω την αιώνια λαμπρότητα για να μείνω λίγο περισσότερο στη γη; Γι' αυτό στο ξαναλέω, έπαρχε: είμαι και θα είμαι στη ζωή και στο θάνατο χριστιανή». Εξοργισμένος ο Ιλαριανός, σκληρά τη βασάνισε και διέταξε να την αποκεφαλίσουν. Αλλά πριν πέσει η σπάθη, προσευχόμενη παρέδωσε το πνεύμα της στον Κύριο.
Εορτάζει στις 7 Ιουλίου εκάστου έτους.


Απολυτίκιο

Κυρίων τὸν Κύριον, καὶ Βασιλέα Χριστόν, ἐξ ὅλης ἠγάπησας, Κυριακὴ τῆς ψυχῆς, καὶ χαίρουσα ἤθλησας, ὅθεν Παρθενομάρτυς, παρ' αὐτοῦ δοξασθεῖσα, βρύεις τοὶς σὲ τιμώσιν, ἰαμάτων τὴν χάριν, τοὶς πάσιν αἰτουμένη, πταισμάτων συγχώρησιν.

-----------------------------------------------
7 July.
Saint Kyriaki was born in Nicomedia. Her parents were Dorotheus and Eusebia and after their constant prayers to God, Kyriaki was born, as they were childless. Since she was born on Sunday, she was given the name Kyriaki.
During the persecution of Diocletian, her parents martyred for their firm belief in Jesus Christ. Saint Kyriaki was sent to Caesar Maximian and from there to the ruler of Bithynia Ilarion (Hilarius), who told her that she is too beautiful to be tortured and promised her wealth and marriage to one of Diocletian’s relatives if she worshiped the pagan gods. Saint Kyriaki responded appropriately and with courage. He, after having ravaged her, ordered his soldiers to decapitate her.
With courage and dignity, as well as with constant prayer, Great Martyr Kyriaki rendered her soul to God before the sword was lowered on her head and delivered her spirit to Jesus Christ, whom she loved with devotion all her life. With her vigor and stability, she has led others to endure martyrdom, confessing to the true God.
Even today, heroic women plead Saint Kyriaki to pray to Trinity God, so that they can remain firm and courageous in the struggle of everyday life and stay in the path of love of the Risen Christ in spite of any obstacles.

A troparion dedicated to Saint Kyriaki is sung in the fifth Byzantine tone:

O virgin martyr Kyriaki,
You were a worthy sacrifice
When you offered your pure soul to God;
Wherefore Christ has glorified you,
And through you pours forth graces abundantly on all the faithful,
For He is the merciful Loving God!


Δεν υπάρχουν σχόλια: