Κυριακή, 28 Ιουνίου 2009

Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος- Saint John the Precursor


                           Egg tempera on a piece of pine wood. 20x15cm - 7,8x5,9inch.

+Ο άγιος προφήτης, πρόδρομος και βαπτιστής Ιωάννης, αποτελεί ορόσημο και ταυτόχρονα γέφυρα μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Προπορεύθηκε του Ιησού Χριστού και με την διδασκαλία του προετοίμασε τον κόσμο να Τον υποδεχθεί. Θεωρείται ως ο μεγαλύτερος των προφητών, όχι ως προς την ηλικία, αφού έζησε μόνο τριάντα χρόνια, αλλά ως προς την χάρη και την δόξα. Ο ίδιος ο Χριστός ανέφερε ότι κανένας άνθρωπος δεν στάθηκε μεγαλύτερος από τον Ιωάννη.Το κήρυγμά του ήταν κήρυγμα μετάνοιας και ενοχλούσε τις διεφθαρμένες συνειδήσεις των Φαρισαίων και του βασιλιά Ηρώδη, ο οποίος τον φυλάκισε και στο τέλος τον αποκεφάλισε.
Στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο είναι αφιερωμένες έξι ημέρες του χρόνου:
7 Ιανουαρίου (γιορτή προς τιμήν του) 24 Φεβρουαρίου (1η & 2η εύρεση της Τίμιας Κεφαλής του) 25 Μαϊου (3η εύρεση της Τίμιας Κεφαλής του) 24 Ιουνίου (η γέννησή του) 29 Αυγούστου (αποτομή της Τίμιας Κεφαλής του), και 23 Σεπτεμβρίου (η εκ πνεύματος αγίου σύλληψή του).
-----------------------------------------------------------------------------------
+The saint, prophet and precursor Ioannis (John), constitutes landmark and simultaneously bridge between the Old and the New Testament. He was teaching and preparing the world to receive Him. It is considered as one of the biggest prophets. Even Christ himself, reported that no other person did stand higher than Ioannis. His clear words bothered the corrupted consciences of Pharisees and the king Herodes as well, which jailed him and in the end he decapitated him. Orthodox Church honors his memory six days of time: 7 January (feast to his price) 24 February (1st & 2nd finding of his Honest Head) 25 May (3rd finding of his Honest Head) 24 June (his birthday) 29 August (abrupt his Honest Head), and 23 September

Δεν υπάρχουν σχόλια: