Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2008

Αρχάγγελος Γαβριήλ - Archangel Gabriel


50 x 35cm. - 19,6 x 13,7 in. Egg tempera and gold leaf 22k.

+Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, είναι ο αρχηγός των Αγγελικών Ταγμάτων. Έχει παρουσιαστεί σε πολλά περιστατικά που καταγράφηκαν στις Γραφές, με κύρια εκείνη της παρουσίας του μπροστά στην Θεοτόκο, που της αννήγγειλε το χαρμόσυνο μήνυμα, το μήνυμα της Σωτηρίας όλης της ανθρωπότητος. Μία μέρα μετά τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, η εκκλησία εορτάζει την Χάρη του, όπως επίσης και στις 13 Ιουλίου. Στις 8 Νοεμβρίου, είναι η Σύναξις των Αρχαγγέλων, όπου τότε εορτάζουμε όλους τους Αρχαγγέλους.

+The Holy Archangel Gabriel has been called the leader of the heavenly hosts; he is associated with numerous happenings in Holy Scripture, particularly his revelation to the Theotokos that she would bear Christ. Thus his primary role has been called one of announcing the salvation of mankind. The Church celebrates the Synaxis of the Archangel Gabriel on March 26, the day following the Feast of the Annunciation, and again on July 13; he is also commemorated together with all the Archangels on their Synaxis date, November 8.

Δεν υπάρχουν σχόλια: