Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2008

Αγία Αικατερίνη - Saint Aikaterini


+Η Αγία Αικατερίνη γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Καταγόταν από πλούσια και αριστοκρατική ρωμαϊκή οικογένεια. Σε μικρή ηλικία άρχισε να μελετά τους Έλληνες και Ρωμαίους συγγραφείς. Έμαθε τις Ξένες γλώσσες της εποχής και συζητούσε φιλοσοφικά θέματα με διαφόρους σοφούς και λόγιους. Στα 20 της χρόνια, ήταν ήδη μια αναγνωρισμένη προσωπικότητα. Παράλληλα με την τεράστια πνευματική και κοινωνική της μόρφωση , διέθετε και σωματική ωραιότητα. Απέρριψε όμως πολυάριθμες προτάσεις γάμου των πλουσίων νέων, γιατί τα ενδιαφέροντά της, είχαν εστιαστεί στην πνευματική ζωή. Ήταν ο καιρός που είχαν ξεσπάσει διωγμοί εναντίον των Χριστιανών και ο άρχοντας της Αιγύπτου Μαξιμίνος ανησύχησε όταν έμαθε πως η Αγία Αικατερίνη έγινε χριστιανή, γιατί ήξερε την επιρροή που είχε στον Αλεξανδρινό λαό. Προσπάθησε να την μεταπείσει στέλλοντας αρχικά 50 σοφούς της εποχής. Όμως η συζήτηση που είχαν αυτοί με την Αικατερίνη μετέπεισαν τους ίδιους. Μετά από αυτό ο Μαξιμίνος σκότωσε τους σοφούς και φυλάκισε την Αικατερίνη.
Τότε της έκαναν πάρα πολλά και φρικτά βασανιστήρια. Ένα από αυτά ήταν και ο τροχός που είχε αγκάθια και τον γύριζαν στο σώμα της Αγίας για να την γδάρουν. Τα φρικτά βασανιστήρια του ξυλοδαρμού και του τροχού δεν άγγιζαν παρά μόνο το σώμα της, αφήνοντας ανέπαφα την ψυχή και το πνεύμα της. Μετά από τα βασανιστήρια, ο Μαξιμίνος βλέποντας την βαθιά της πίστη, διέταξε να την αποκεφαλίσουν. Αυτό έγινε το 307 μ.Χ.
Ο μαρτυρικός της θάνατος έγινε πηγή θρύλων και λαϊκών παραδόσεων. Το λείψανό της, βρέθηκε από Αιγυπτίους χριστιανούς τον 8ον αιώνα στο βουνό Χορίβ και μεταφέρθηκε στην ομώνυμη μονή του Όρους Σινά. Η Εκκλησία μας ανακήρυξε την Αγία Αικατερίνη μεγαλομάρτυρα και γιορτάζει τη μνήμη της στις 25 Νοεμβρίου. Θεωρείται προστάτιδα της Φιλοσοφίας και της παιδείας.
Οι βυζαντινοί αγιογράφοι την ζωγράφισαν με ένα σπασμένο τροχό και ένα ματωμένο ξίφος, που συμβολίζουν τα βασανιστήριά της, ακόμα την ζωγράφισαν μ’ ένα κλαδί φοινικιάς και ένα βιβλίο στο χέρι, σύμβολα της σοφίας της.
+Saint Catherine was born in Alexandria, Egypt. Came from rich and aristocratic Roman family. At an early age began to study Greek and Roman writers. Foreign languages taught the season and discuss philosophical issues with various scholars and wise. At 20 years old, was already a recognized personality. Along with the immense spiritual and social education, she had physical comeliness. So, she had numerous marriage proposals.
It was the weather that had broken out persecution against Christians and the lord of Egypt Maximinos worried when he learned that the Saint Catherine became a Christian, because he knew the influence it had in Alexandrino people. He tried to change her mind by sending to her the 50 wiser men of the region, to talk to her. But the debate they had with Katherine convinced them all, that she was right. After that, Maximinos killed the wise men and put in jail Aikaterini.
He tortured her. One of these was the wheel that had thorns and scrached her whole body. Horrific torture. After that, Maximinos seeing her deep faith, he ordered the decapitation. This was the AD 307
The death of the martyr was a source of legends and folk traditions. The relics were found by the Egyptians Christians (8th century) on the mountain Choriv and transferred to the monastery of homonymous Terms Sinai. The Church declared our St Catherine megalomartyra and celebrates the memory of Nov. 25. It is considered the guardian of Philosophy and education.

Δεν υπάρχουν σχόλια: