Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2008

Παναγία η Δέησις - Theotokos' prayer

Η Θεοτόκος που πρεσβεύει στον Υιό της ακατάπαυστα για την Σωτηρία μας.


The Virgin advocated tirelessly for our salvation.

Δεν υπάρχουν σχόλια: