Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2008

Η φυγή στην Αίγυπτο - The escape to Egypt


" Άγγελος Κυρίου φάνηκε σε όνειρο στον Ιωσήφ και του είπε να πάρει το παιδί με τη μητέρα Του και να φύγει στην Αίγυπτο". (Ευαγγέλιο Ματθαίου, Β' 13-18.)
"An angel appeared to Joseph in a dream and told him to take the child with His mother and go to Egypt". (Matthew, B '13-18).

Δεν υπάρχουν σχόλια: